Spásanna Pobail

Feabhsaímid i gcónaí saol cultúrtha Fhine Gall, agus spreagaimid rannpháirtíocht sna healaíona agus teacht ar na healaíona trínár dhá Ionad Ealaíon, Draíocht agus Ionad Séamus Ennis. Tá a lán áiseanna pobail againn freisin atá ar fáil dár saoránaigh go léir. 

Is ionad ealaíon ilúsáide é Draíocht, i mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, a chuireann amharclannaíocht, damhsa, na hamharc-ealaíona comhaimseartha agus cláir for-rochtana ar fáil. Is cuid ríthábhachtach é Draíocht de shaol méadaitheach agus ilghnéitheach Bhaile Átha Cliath 15.  Tá tuilleadh eolais ar   www.draiocht.ie

Is Ionad Ealaíon é Ionad Cultúrtha Séamus Ennis ar an Aill a cheiliúrann saol agus oidhreacht mhórphearsa an cheoil thraidisiúnta, Séamus Ennis, trí dhíriú ar na healaíona traidisiúnta.  Tá tuilleadh eolais ar www.seamusenniscentre.com

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Oifig Ealaíon Fhine Gall féach ar www.fingalarts.ie lean sinn ar [email protected]

Áiseanna Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Preaseisiúint faoi Áiseanna Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Tá a lán Áiseanna Pobail ar fud Fhine Gall:

 

Beartas maidir le hÚsáid Seomra Cruinnithe agus Halla  

 

Ionad Pobail Applewood
Seoladh: Plásóg Radharc an Chaisleáin
Bóthar Gheata Bunbury, Sord,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 807 9582
Suíomh: www.applewoodcc.ie

Fóram Bhaile Dúill
Seoladh: Halla Pobail Bhaile Dúill,
An Phríomhshráid, Baile Dúill, Baile Átha Cliath 13
Fón: 01 839 5338

Ionad Pobail & Acmhainní Bhaile an Bhlácaigh 
Seoladh: Bealach Bhaile an Bhlácaigh, Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 820 3096
Suíomh: www.blakestowncrc.com

Ionad Pobail Theach Chainnigh
Seoladh: Bóthar an Bhaile Bhig, Cluain Aodha,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 811 8670

Ionad Spóirt na Coirre Duibhe
Seoladh: Bóthar na Cúirte Duibhe, an Chorr Dhubh,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 823 5000
Suíomh: www.corduffsportscentre.com

Ionad Acmhainní na Coirre Duibhe
Seoladh: Bóthar na Cúirte Duibhe, an Chorr Dhubh,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 820 2490

Ionad Pobail & Fóillíochta Dhomhnach Bat & Phort Reachrann 
Seoladh: Bóthar Phort Reachrann, Domhnach Bat,
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 843 4546
Suíomh: www.donabatecommunitycentre.com

Ionad Pobal & Áineasa Bhaile an Diosualaigh 
Seoladh: Bóthar Bhaile an Diosualaigh,
Baile an Chairpintéaraigh, Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 823 5555

Ionad Pobail Bhaile an Phléimeannaigh
Seoladh: Lána na Gráige, Baile Brigín
Fón: 01 841 5070
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Pobail an Tobair Naofa
Seoladh: Ionad Pobail an Tobair Naofa
An Tobar Naofa (Taobh le Scoil Ag Foghlaim le Chéile an Tobair Naofa),
Sord, Contae Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 897 1010
Suíomh: www.holywellcc.ie

Ionad Pobail Bhaile an Huntaigh
Seoladh: Bealach Bhaile an Huntaigh,
Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 822 0847
Suíomh: www.huntstowncc.org

Campas Pobail Radharc an Chnocáin/Ionad Pobail Fortlawn
Seoladh: Céide Lohunda, Cluain Saileach,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 821 8665
Suíomh: www.mfcc.ie
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Radharc an Chnocáin
Seoladh: 11 Corrán an Teampaill Bháin,
Radharc an Chnocáin
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 820 6171

Áis Pobail Mhúrn
Seoladh: Radharc Mhúrn, na Sceirí,
Co. Bhaile Átha Cliath

Ionad Pobail Mhullach Eadrad
Seoladh: Bóthar an Teampaill, Mullach Eadrad,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 821 5120
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Pobail Ongar
Seoladh: Bóthar Ongar, Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 8260366
Suíomh: www.ongarcc.ie

Teach Bhaile an Pharslóigh Teo
Seoladh: Bóthar Thobar Mhuire, Mullach Eadrad,
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 820 6416
Suíomh: www.parslickstownhouse.ie

Ionad Spóirt & Fóillíochta Phort Mearnóg
Seoladh: Lána na Coille Duibhe
Port Mearnóg
Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 846 2122
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Pobail Bhaile Fiobail
Seoladh: Bóthar Bhaile Fiobail,
Baile Fiobail,
Baile Átha Cliath 15,

Ionad Pobail Ghleann na hAbhann
Seoladh: Gleann na hAbhann, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 - 8409018
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Pobail Mhóinéar na hAbhann
Seoladh: Móinéar na hAbhann, Teampall Mhaighréide,
Co. Bhaile Átha Cliath

Ionad Pobail St Macullins
Seoladh: Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath
Ríomhphost: [email protected]

Ionad Pobail Chaisleán Cnucha
Seoladh: Caisleán Cnucha, Páirc na Feá,
Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15

Ionad Pobail Naomh Ciarán
Seoladh: Baile an Hartaigh, Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 820 2777

Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh
Seoladh: Bóthar Holbstown, Baile an Tirialaigh
Baile Átha Cliath 15
Fón: 01 827 4046
Suíomh: www.tyrrelstowncc.ie

Ionad Pobail Ilúsáide an Rois
Seoladh: Bóthar an Chainéil, an Ros, Co. Bhaile Átha Cliath
Fón: 01 8439349

Ríomhphost: [email protected]