Leabharlann Mhullach Íde

An Meala, Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath, K36 EW63

Uaireanta Oscailte

Luan go Déardaoin: 9.45am-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
Ríomhairí
WiFi agus idirlíon saor in aisce
Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig  [email protected] agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig [email protected]
Spás staidéir
Seomra léachta
Spás taispeántais
Bailiúchán staire áitiúla

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Teicneolaíocht chúnta

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8704430 nó (01) 8704431