Leabharlann Bhaile Brigín

Cearnóg Sheoirse, Baile Brigín, Co. Bhaile Átha Cliath, K32 TW27

Uaireanta Oscailte 

Luan: 9.45am-5.00pm
Céadaoin: 9.45am-8.00pm 
Máirt agus Déardaoin: 1.15pm-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-1.00pm agus 1.45pm-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: dúnta Satharn agus Luan

 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
2 ríomhaire catalóige ar líne don phobal
15 ríomhaire don phobal
Ríomhaire Tástála Teorice Tiomána ar fáil le haghaidh cleachtadh
Wi-fi agus Idirlíon saor in aisce

Fótachóipeáil agus priontáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig 


Limistéir staidéir do dhaoine fásta agus do dhaoine fásta óga
Seomraí Cruinnithe/Léachtaí
Spás taispeántais
Bailiúchán Staire Áitiúla
Bailiúchán Léitheoireachta Folláine
Trealamh oideachais Asperger/Uathachais

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Ríomhaire le teicneolaíocht chúnta
Deasca ar leibhéil scoilte
Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]

Fón: (01) 8704401
(01) 8704402

Roinn Tagartha
Fón: (01) 8704404
(01) 8704405

Rannóg Óige
Fón: (01) 8704403