Leabharlann Bhaile Bhlainséir

An tIonad Cathartha, Ionad Bhaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, D15 RY73

Uaireanta Oscailte 

Luan go Déardaoin: 9.45am-8.00pm
Aoine agus Satharn: 9.45am-5.00pm
Deireadh seachtaine saoire bainc: Dúnta Satharn agus Luan 

Áiseanna

Iasachtaí, athnuachan agus earraí ar ais féinfhreastail
Ríomhairí
WiFi agus idirlíon saor in aisce
Fótachóipeáil (gearrtar táille ar an tseirbhís)
Cuireann Surfbox priontáil ar fáil. Cuir doiciméad daite ar ríomhphost chuig  [email protected]  agus cuir doiciméad dubh agus bán chuig [email protected]
Nuachtáin laethúla
Irisí / Tréimhseacháin
Léitheoir micreascannáin
Spás staidéir
Áit súgartha do pháistí
Seomraí cruinnithe 
Spás taispeántais
Seomra ríomhscileanna le teicneolaíocht chúnta
Bailiúchán staire áitiúla
Europe Direct Information Centre (www.europedirect.ie)

Inrochtaineacht

Oiriúnach do chathaoireacha rothaí
Leithris phoiblí/do dhaoine faoi mhíchumas
Teicneolaíochtaí cúnta

Déan teagmháil leis an Leabharlann

Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905563
                       
Roinn tagartha
Ríomhphost: [email protected]
Fón: (01) 8905784