Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Tá sé mar aidhm ag Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta freastal ar na riachtanais atá ár gcónaitheoirí breacaosta. 

Ar an 9 Meán Fómhair 2011, bhí muid ar an gcéad chontae i Réigiún Bhaile Átha Cliath a bhí báúil le haois nó ag Tacú le Daoine Breacaosta. Tá ár gclár á threorú ag Comhghuaillíocht Fhine Gall agus tá Fóram do Dhaoine Scothaosta áitiúil bunaithe againn a dhéanann ionadaíocht do thuairimí daoine scothaosta laistigh den Chomhghuaillíocht.

Sheol an tAire James Reilly, TD Straitéis Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta i Meitheamh 2012. 

Chun cóip den straitéis seo a íoslódáil agus i gcomhair tuilleadh faisnéise, feic www.agefriendlyfingal.ie

Dhá dhoiciméad thábhachtacha Aoisbhá seolta.

Sheol Méara Fhine Gall, an Comhairleoir Anthony Lavin i gcuideachta an Aire Damien English TD dhá dhoiciméad thábhachtacha mar chuid de thionscnamh Aoisbhá Chomhairle Contae Fhine Gall san Atrium, Comhairle Contae Fhine Gall, Sord Dé Luain 25 Márta 2019. An tuarascáil Soláthar Tithíochta do Sheanóiri i bhFine Gall  - Ag dul i ngleic leis an Earnáil Phríobháideach agus a bhileog eolais a ghabhann léi  10 mBealach le Teach Cónaithe níos oiriúnaí a Chruthú le hobair Chomhairle Contae Fhine Gall iad a gcur chuige maidir le soláthar saolré inoiriúnaithe agus tithíocht aois-oiriúnach ar fud an Chontae ag céim na tógála.