Comhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh

Tionscnamh de chuid na Comhairle Oidhreachta agus Chomhairle Contae Fhine Gall is ea Scéim Chomhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh le tacú le húinéirí talún chun aire a thabhairt do shéadchomharthaí seandálaíochta atá acu.

Is foinse uathúil faisnéise iad séadchomharthaí seandálaíochta agus tosaíocht de chuid Chomhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh is ea feasacht a ardú fúthu agus faoin ngá atá lena gcosaint. Is muid an t-úinéir talún aonair is mó i dtéarmaí séadchomharthaí seandálaíochta, le freagracht as 20% de shéadchomharthaí Fhine Gall. 

Áirítear le cuid d’obair Chomhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh tabhairt faoi staidéar, faoi sheimineáir agus faoi thaispeántais phoiblí. Féadfaidh tú amharc ar cheann dár dtionscadail reatha, Leathanach Facebook Illustrating Fingal’s Heritage , gailearaí grianghraf, pictiúir agus cártaí poist den oidhreacht thógtha timpeall ar Fhine Gall. 

Doiciméid 

Revisiting Fingal’s Monuments FMA 2013 
Communicating Fingal’s Archaeological Resource 
Managing Fingal County Council’s Archaeological Resource 
Fingal Field Monument Advisor Scheme 
Archaeology of Open Spaces  

 

Déan Teagmháil Linn

Christine Baker, Comhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh
Ríomhphost: [email protected]