Oíche Chultúir 2019

Tá Oíche Chultúir i bhFine Gall ar siúl 20 Meán Fómhair.

Is imeacht poiblí, bliantúil, uile-oileáin é an Oíche Chultúir a dhéanann ceiliúradh ar chultúr, cruthaitheacht agus na healaíona, agus i mbliana is ar an Aoine, an 20 Meán Fómhair 2019, a reáchtálfar an t-imeacht. Le haghaidh oíche amháin beidh eagraíochtaí ealaíon agus cultúir, séipéil, caisleáin agus tithe stairiúla i bhFine Gall oscailte don phobal níos déanaí sa tráthnóna, chun aird a tharraingt ar na háiseanna cultúrtha iontacha agus ar na daoine cumasacha atá sa cheantar.  I mbliana tá ceiliúradh á dhéanamh ar 25 bliain ó bunaíodh Comhairle Contae Fhine Gall, agus déanfar é seo a cheiliúradh ar an Oíche Chultúir.

Reáchtálfar imeachtaí ar fud an Chontae in ionaid éagsúla, lena n-áirítear taispeáintí scannáin saor in aisce, amharclann don óige, agus ealaíon agus scéalta in Draíocht agus in Art of Willow in Ionad Ealaíon Seamus Ennis. Beidh ár Réadmhaoin Oidhreachta - Caisleán Shoird, Caisleán & Diméin Ard Giolláin, Caisleán Mhullach Íde, Muilte na Sceirí agus Teach Newbridge - oscailte don phobal, mar aon le Leabharlann Bhaile Blainséir, Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Réadlann Dhún Sinche DIAS. Is féidir liosta iomlán imeachtaí a íoslódáil anseo Bróisiúr Oíche Chultúir Fhine Gall 

Lena chois sin, tá comóradh á dhéanamh ar 25 bliain ó bunaíodh Bailiúchán Bardasach Ealaíon na Comhairle leis an mórthaispeántar Estuary, atá a éagrú ag Draíocht agus a áirítear ann saothair ealaíne ón mbailiúchán. Beidh deis ag daoine bualadh leis na coimeádaithe, ceithre mhór-ealaíontóir as Fine Gall, Una Sealy RHA, James English RHA, Joshua Sex agus Sanja Todorovic, a bheidh i mbun turais ar an taispeántas a thabhairt mar aon le píosa cainte a dhéanamh faoi.

Don Oíche Chultúir i Sord i mbliana, thug an Oifig Ealaíon cuireadh do scríbhneoirí gairmiúla as Fine Gall, trí ghairm oscailt, freagairt d’oidhreacht agus do chultúr Shoird, a phobal agus an ceantar mórthimpeall. Roghnaíodh meascán d’fhilí, drámadóirí agus úrscéalaithe agus beidh siad ar an stáitse taobh leis na ceoltóirí Celtic Breeze agus baill de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann mar chuid d’imeacht beo litríochta agus ceoil a reáchtálfar ag Caisleán Shoird, i gcomhar le Roinn Fiontar Eacnamaíoch & Turasóireachta Fhine Gall.

Tabhair cuairt ar Leabharlann Bhaile Bhlainséir más spéis leat tráthnóna ceoil agus spraoi do dhaoine de gach aois, idir 5pm agus 9.30pm. Cuirfear tús le himeachtaí an tráthnóna le searmanas bronnta gradam Summer Stars  (5.45pm – 6.15pm). Beidh siamsaíocht ann do leanaí, lena n-áirítear Seó Eolaíochta leis an Ollamh Craiceáilte (6.15pm – 7.15pm), Cleasa Draíochta (7.30pm – 8.30pm) agus   taispeántas Lego. Beidh Banna Práis Bhaile Bhlainséir i mbun ceoil (7.15pm – 8.15pm) mar aon le hAntaine Ó Faracháin agus Nollaig Mac Cárthaigh (8.15pm - 9.15pm). Beidh a saothar á dtaispeáint ag go leor grúpaí pobail áitiúla ar an oíche, lena n-áirítear ICA Bhaile Bhlainséir, Children4WorldChildren, Seid na mBan Bhaile Átha Cliath 15 agus Seid na bhFear Mhullach Eadrad.

Bí inár dteannta ag na himeachtaí seo agus tuilleadh nach iad. Bain taitneamh as meascán de cheol, amharclann, taispeántais, scannáin, turais agus cainteanna atá á reáchtáil go speisialta don Oíche Chultúir i bhFine Gall in ionaid rannpháirteacha.

Íoslóidáil Clár Oíche Chultúir i bhFine Gall anseo Culture Night Fingal Brochure.

Culture Night home