Ceadanna, Ceadúnais agus Deimhnithe

Is é seo a leanas liosta na gCeadanna/Ceadúnas/Deimhnithe atá ar fáil ó Chomhairle Contae Fhine Gall, an Rannóg Oibríochtaí, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. 

 

Ceadúnas Oscailte Bóithre

Teastaíonn Ceadúnas Oscailte Bóithre chun an bóthar, an cosán nó an chiumhais féir a a oscailt do:

  • Ceangal uisce/séarachais
  • Ísliú na gCosán
  • Atógáil Cosáin
  • Leagan píopaí, &rl.

Teileafón (01) 8905829 nó ríomhphost  [email protected]

Ceadúnais Cead Slí/ Cumarsáide

Teastaíonn Ceadúnas Cead Slí/Cumarsáide le cáblaí leictreacha do línte cumarsáide/fuinnimh a leagan.

Teileafón (01) 8905000 nó ríomhphost [email protected]

Ceadúnas Balla Clár

Ní mór Ceadúnas Balla Clár a fháil chun nithe sealadacha (e.g. sconsa nó scafalra) a chur ar chosán/bhóthar poiblí.
Teileafón (01) 8906260 nó ríomhphost [email protected]

Troscán Sráide

Ní mór duit Ceadúnas Troscán Sráide a bheith agat chun boird & cathaoireacha a chur lasmuigh d’áitribh ina ndíoltar bia. Is féidir leat é seo a phlé leis an Innealtóir don limistéar atá i gceist sula gcuireann tú iarratas isteach. (Féach an fhoirm le tuilleadh mionsonraí a fháil).

Teileafón (01) 8905000 nó ríomhphost:[email protected]

Comharthaíocht Turasóra/Fógra

Ní mór duit ceadúnas a bheith agat chun comhartha fógraíochta nó cóiríochta do thurasóirí a chur ar bhóthar poiblí. Is é €50 an táille bliantúil in aghaidh an chomhartha. Le tuilleadh eolais a fháil féach le do thoil an Beartas maidir le Struchtúir Fógraíochta ar Bhóithre Poiblí– 2008 agus an Fhoirm Iarratais do Chomharthaíocht Fógraíochta/Cóiríochta do Thurasóirí

Teileafón (01) 8905000 nó ríomhphost:[email protected]

Ualaí Neamhghnácha

Áirítear go bhfuil feithicil/ualach neamhghnách nuair a sháraíonn fad iomlán na feithicle16.5m, nuair a sháraíonn an leithead foriomlán 2.55m, nuair a sháraíonn meáchan aon acastóir eile seachas an t-acastóir tiomána 10,170kg agus nuair a sháraíonn meáchan an acastóra tiomána 10,500kg.
Ní mór duit Coimisinéir an Gharda Síochána a chur ar an eolas ceithre lá roimh iarratas a chur isteach.

Teileafón (01) 8904451 nó ríomhphost:[email protected]

Cead Speisialta

Ní mór Ceadanna Speisialta a fháil chun úsáid feithiclí áirithe ar bhóithre poiblí a ndéanaimid cothabháil orthu a cheadú.

Teileafón (01) 8905000 nó ríomhphost: [email protected]

 

 Tógáil i gCúram

Insíonn Deimhniú Tógála i gCúram duit an bhfuil nó nach bhfuil do bhóthar/seirbhísí i gcúram. Tá Deimhnithe ar fáil ó Chomhairle Contae Fhine Gall, an Roinn Oibríochtaí, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. Is e €90 costas an Deimhnithe.

Más i gceantar tuaithe atá an mhaoin beidh léarscáil den suíomh ag teastáil chomh maith.

Teileafón (01) 8905886 / (01) 8905887 nó ríomhphost:[email protected]

Íoslódail Foirmeacha Iarratais/Polasaithe

Iarratas ar Chead d'Ualach Neamhghnách chun Úsáid Feithicle ar Bhóithre Poiblí (27582 S)

Iarratais ceadúnas le hAghaidh Bord agus Cathaoireacha Taobh Amuigh D'OstÁn (27582 J)

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Alt 254

Iarratas Chun Balla Clár, Claí Nó Scaffall a Thógáil (27582 E)

Iarratais Ceadúnais do Struchtúr Fograíchta-Chomhartha Lóistín do Thurasóirí (27582 T)

Beartas Comharthaíochta 

Iarratas ar Chead Speisialta chun Úsáid FeithiclI ar BhOithre Poiblí a chothabhá (27582 K)

Iarratas ar Bhád a Fheistiú i gCuan Fhine Gall (27582 N)

Iarratais le Haghaidh Póstaeir a Chur ar Taispeáint (27582 I)