Comhairle Contae Fhine Gall Dara Scéim Teanga 2015-2018

Fingal County Council 2nd Irish Language Scheme/ Comhairle Contae Fhine Gall Dara Scéim Teanga 2015-2018

Tá an scéim seo deimhnithe ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le dáta tosaithe an 9 Feabhra 2015 agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh scéim nua daingnithe ag an Aire faoi Alt 15 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, cibé acu is déanaí

 

The Minister for Arts, Heritage & the Gaeltacht has confirmed this scheme with a commencement date of 9 February 2015 and it shall remain in force for a period of 3 years from this date or until a new scheme has been confirmed by the Minister under Section 15 of the Official Languages Act 2003, whichever is later.

 

 

Comhairle Contae Fhine Gall Dara Sceim Teanga 2015 2018 BILINGUAL

Sceim Teanga - Plean Cur i bhFeidhm 3 bliana

Irish Language Scheme 3 year Implementation Plan