Pobail Níos Glaise 2019

 Tá an bhéim i mbliana ar mhéadú pailneoirí agus bithéagsúlachta agus ar phobail inbhuanaithe - ár ról maidir le todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. 

 

 
 Tá áthas ar Roinn Feasachta Comhshaoil ​​Chomhairle Contae Fhine Gall na catagóirí nua a fhógairt don Chomórtas Pobail Níos Glaise 2019 Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil i nGaeilge  Gradaim na bPobal Nios Glaise 2019 Foirm Iarratais

Catagóirí Iontrála

 

Roghnaigh uimhir na catagóire a bhaineann le d'iontráil. (Ní cheadaítear ach iontráil amháin in aghaidh foirm iarratais)

 

1.  Gníomh ar son na hAeráide / Tionscnamh Comhshaoil Pobail

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo iarrachtaí pobail (grúpaí spóirt, pobail chreidimh nó aon eagraíocht eile neamhbhrabúis) chun inbhuanaitheacht, tionscnaimh ar son na haeráide, cosc ar dhramhaíl, agus fuinneamh nó caomhnú uisce a chur chun cinn.

 

2.  Tionscadal Bithéagsúlachta

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ceantair mhóra bhainistithe le haghaidh fiadhúlra/bithéagsúlachta, cuibhrinn agus gairdíní pobail. D'fhéadfaí go n-aireofaí le tionscnaimh reatha roinnt de na cinn seo a leanas: beachaireacht, ag déanamh múirín, féar nuabhainte a fhágáil, agus modhanna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a úsáid chun lotnaidí a rialú.

 

3.  Tionscadal 'Geadán a Uchtú'

 D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ceantair ar chuir feabhas orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

4.  Tionscnamh Comhshaoil Gnólachtaí agus Pobail

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo comhpháirtíochtaí idir gnólachtaí agus an pobal chun bainistiú agus cothabháil a dhéanamh ar cheantar bithéagsúlachta, nó chun ceann a thabhairt isteach, agus chun feabhas a chur ar chuma an cheantair. Cuir grianghraif "roimh ré" agus "ina dhiaidh" ar fáil más féidir don chatagóir "Dealgán a Uchtú".

 

5.  Tionscadal Uaschúrsála

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ábhar dramhaíola a athchóiriú ionas gur féidir é a úsáid arís nó chun foirm ealaíne a dhéanamh de. Féadfar go n-aireofar leis na hábhair troscán, éadaí, rothair, buidéil phlaisteacha, cannaí, miotail, gloine, adhmad, uirlisí ceoil, báid, dramhaíl mhara, ealaíon. (I measc na n-ábhar ar cheart a sheachaint tá boinn, mar gheall ar dhíghrádú leanúnach). Tóg grianghraif sula ndéanann tú uaschúrsáil agus i ndiaidh duit é a dhéanamh.

 

6.  Ceantar Cósta

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo sonraí faoi dhramhaíl mhara a ghlanadh suas, ceantair chósta agus tránna, iarrachtaí grúpa, cónaitheoirí, clubanna seoltóireachta agus luamhaireachta.

 

7.  Maoin Oidhreachta

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo struchtúir chosanta nó foirgnimh stairiúla a thugann léiriú ar chothabháil agus caomhnú mothálach agus a chuireann lena sráid, baile nó sráidbhaile.

 

8.  Gairdín Tosaigh

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir gairdíní tosaigh nó cois bóthair cónaitheacha nó gnó a bhainistítear ar mhaithe le fiadhúlra/ bithéagsúlacht.

 

9. Eastat Tithíochta/Árasáin <100 réadmhaoin nach bhfuil bainisithe ag comhlacht

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ceantar a bhfuil feabhas á chur orthu nó a bhfuil cothabháil á déanamh orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

10. Eastát Tithíochta/ Árasáin >100 réadmhaoin nach bhfuil bainistithe ag comhlacht

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ceantar a bhfuil feabhas á chur orthu nó a bhfuil cothabháil á déanamh orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

11. Eastát Tithíochta/ Árasáin bainistithe ag comhlacht

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo ceantar a bhfuil feabhas á chur orthu nó a bhfuil cothabháil á déanamh orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

12. Sráidbhaile Fhine Gall (daonra suas go dtí 2,500)

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo sráidbhailte a bhfuil feabhas á chur orthu nó a bhfuil cothabháil á déanamh orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

13. Baile i bhFine Gall (daonra os cionn 2,500)

D'fhéadfaí go n-aireofaí le hiarratais faoin chatagóir seo bailte nó ceantair uirbeacha a gcuirtear feabhas orthu nó a ndéantar cothabháil orthu ó thaobh cuma ginearálta agus rialú bruscair de, agus cothabháil a dhéanamh ar ghnáthóg fiadhúlra atá ann nó ceantar gnáthóige a thabhairt isteach.

 

14. Tionscadal Iomlán – Tionscadal Eiseamláireach Pobail Iomlán

 

Nóta: Gach Iontrálaí: Moltar d'iontrálaithe gan gnáthóga atá ann a bhaint i ngach cás, cosúil le crainn, eidhneán, casarnach, neantóga, feochadáin srl.

 

Dáta Deiridh 4.30pm Dé Luain 5 Lúnasa

  

Tá an bhéim i mbliana ar mhéadú pailneoirí agus bithéagsúlachta.

 

Eolas Breise maidir le pailneoirí:

 

Pollen-rich flowers recommended by the National Biodiversity Data Centre are shown on their website in the resources section.

 

For guidance on pollinators visit www.pollinators.ie

 

Bees pollinators

 

Fingal County Council have Biodiversity Actions information booklets available for the following sectors:  

 

One-page leaflet on pollen-rich flowers to plant: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/AIPP-Garden-Plants_A5-Flyer-PRINT.pdf

 

Communities booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Local-Communities_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

Faith communities booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Faith-Communities_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

Gardens booklet: http://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/Gardens_actions-to-help-pollinators-2018-WEB.pdf

 

 

 

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost: [email protected]
Teil: (01) 8906721