Salú Madraí

Faigh breis eolais faoi shalú ag madraí agus faoi Scéim na Siúlóirí Glasa Madraí thíos 

Salú Madraí

Faoi na hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar (1997-2009) is cion é gan glanadh a dhéanamh i ndiaidh do mhadra. Ma bhíonn salachar fágtha ag do mhadra in áit phoiblí tá an fhreagracht ort an salachar a dhiúscairt ar bhealach iomchuí.  Mura nglanann tú suas fuíoll do mhadraí is féidir fíneáil de €150 a ghearradh ort ar an toirt nó uasfhíneáil de €3,000 sa Chúirt Dúiche. Is guais sláinte iad úinéirí madraí nach nglanann salachar a gcuid madraí de shráideanna, páirceanna, tránna, áiteanna súgartha agus d’áiteanna eile poiblí ina mbíonn daoine agus páistí ag siúl agus ag súgradh. Is iad madraí is mó is cúis le hionfhabhtú ar a dtugtar tocsacáiriáis a chuireann isteach ar pháistí go príomha. Is féidir salachar madra a chur isteach in aon bhosca bruscair. Cuidigh, le do thoil, le Fine Gall a choinneáil glan ó shalachar madraí trí do chion a dhéanamh.

Siúlóirí Glasa Madraí

Is clár réigiúnach é Siúlóirí Glasa Madraí a bhaineann le formhór na gComhairlí i gcúige Laighin. Is bealach neamhchoimhlinteach, cairdiúil é chun meoin daoine mar a bhaineann le salú ag madraí a athrú. Scéim phobalbhunaithe atá i Siúlóirí Glasa Madraí ar féidir le saorálaithe sa phobal a chur ar bun ina gceantar féin agus a chur chun cinn. Íoslódáil Bileog Shiúlóirí Glasa Madraí.

Caitheann saorálaithe banda muinchille Shiúlóirí Glasa Madraí a thugann le fios go bhfuil sé “curtha i ngeall” acu a leanas a dhéanamh i gcónaí:

  • Salachar a m(h)adra a ghlanadh
  • Banda muinchille a chaitheamh agus cába Shiúlóirí Glasa Madraí a chur ar a m(h)adra le linn dóibh a bheith amuigh ag siúl.
  • Breis málaí shalachar madraí a bheith ar iompar acu
  • A bheith sásta, má iarrtar é, mála shalachar madraí a thabhairt ‘ar iasacht’ do dhuine atá gan mála.
  • A bheith mar mheabhrúchán cairdiúil do shiúlóirí eile madraí le glanadh a dhéanamh i ndiaidh a gcuid madraí.

Feidhmíonn an banda muinchille mar mheabhrúchán cairdiúil do dhuine le glanadh a dhéanamh i ndiaidh a m(h)adra.  Níl le déanamh ach Geall na Siúlóirí Glasa Madraí a shíniú agus é a chur ar ais ar ríomhphost nó tríd an bpost chuig an Rannóg Feasachta Comhshaoil. Ansin cuirfear banda muinchille Shiúlóirí Glasa Madraí agus dáileoir málaí madraí cnáimhe chugat ar an bpost.