Ceadanna Páirceála

Tá Íoc agus Taispeáin againn sna ceantair seo: Mullach Íde, Sceirí, Baile Brigín, Sord, An Ros agus Cúil Mhín. 

Ceadanna d’Áitritheoirí

Cliceáil ar an nasc seo chun iarratas ar líne a dhéanamh: Déan iarratas nó athnuachan ar do Chead Páirceála

Táimid ag tabhairt isteach seirbhís nua dár gcustaiméirí cheadanna páirceála. Ón 1ú Bealtaine, 2014 is féidir iarratas a dhéanamh ar líne ag fingalpermits.org  Cuirfidh an áis seo ar chumas custaiméirí:

1.         Iarratais ar cheadanna/athnuachaintí/athruithe feithiclí a chur isteach ar líne
2.         Cáipéisí tacaíochta a uaslódáil: ceadúnas tiomána, bille fóntais/leabhar cíosa, & teastas árachais (ní diosca) 
3.         Íocaíochtaí leictreonacha ar líne a dhéanamh
4.         Fógra deimhnithe go bhfuil an t-iarratas istigh a fháil via ríomhphost – is féidir an ríomhphost a úsáid mar chead sealadach, má bhaineann.
5.         Is féidir fógraí athnuachana a fháil ar ríomhphost, ar théacs nó tríd an bpost le cur i gcuimhne don áitritheoir go bhfuil an cead ag tarraingt ar dheireadh ré.

Ní mór a bheith i do chónaí i saincheantar Íoc agus Taispeáin chun iarratas a dhéanamh ar chead d’áitritheoir/dioscaí cuairteora. Cosnaíonn cead dhá bhliain €20.

Ar an lámh eile is féidir foirm iarratais a íoslódáil agus a chur ar ais ag Rannóg na gCeadanna, 64 Sráid Phádraig, Dún Laoghaire, Co Áth Cliath.

Nuair a athraíonn tú d’fheithicil ní mór do sheanchead a chur ar ais.

 

 

 Dioscaí Cuairteora

Má tá tú i do chónaí i Saincheantar Íoc agus Taispeáin is féidir dioscaí cuairteora a cheannach. Cuireann na dioscaí ar chumas sealbhóra páirceáil ar feadh lá iomlán agus táid le ceannach ar chostas €12 ar 10 ndiosca. (Uasmhéid 50 diosca an áitritheora sa bhliain)

Iarratas ar Dhioscaí Páirceála do Chuairteoirí (27582 F)

Ceadanna Speisialta Páirceála

Is féidir le gnólachtaí i gCeantar Íoc agus Taispeáin iarratas a dhéanamh ar cheadúnas speisialta páirceála ar chostas bliantúil €600.

Iarratas ar Cheadanna Speisialta Páirceála