Iompar Poiblí in Fhine Gall

Faigh amach conas do bhealach a dhéanamh in Fhine Gall 

Bus Tointeála Mhullach Íde

Tá an tseirbhís seo dírithe ar a bheith roimh thraenacha ag buaic-amanna maidine agus tráthnóna. Cinntíonn uainiú an bhus go mbíonn comaitéirí in am do thraenacha uile DART agus do chéatadán traenacha comaitéirí.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus amanna an bhus féach www.malahideshuttle.ie  

Bus Gasta Molta (B.R.T)

Iompar bus ar ardchaighdeán is ea Bus Gasta den chineál céanna oibríochtaí mar Luas. Tá sé i gceist ag an Údarás Náisiúnta Iompair Líonra Bus Gasta do Bhaile Átha Cliath, darbh ainm Swiftway, a fhorbairt. Na trí mhórlána atá molta le forbairt mar bhealaí Swiftway ná:

  • Sord/Aerfort go lár na Cathrach
  • Baile Bhlainséir go Coláiste na hOllscoile
  • Cluain Grífín go Teamhlach

 Tá Comhchomhairliúchán Poiblí don scéim ar siúl ó 17ú Feabhra go 14ú Márta 2014. Le tuilleadh eolais a fháil faoin scéim agus faoin bpróiseas comhchomhairliúcháin phoiblí féach, le do thoil: www.nationaltransport.ie