Ag Cur Críoch le Bliain na Gaeilge I Leabharlann Bhaile Bhlainséir

Fingal Libraries
by Fingal Libraries on December 17, 2018.

  Bhí spórt agus spraoi againn i Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar an 13 Samhain, nuair a chuireamar críoch le Bliain na Gaeilge lenár gceiliúradh ‘Blas Baile Bhlainséir’. Ba lá lán Ghaeilge é le scéalta, códáil, iógart reoite agus fiú aonrothach ina measc! Thosaíomar ag 9:45am ar an maidin, nuair a tháinig Múinteoir amháin agus seachtar […]

 

Blas Team

Blas Team

Bhí spórt agus spraoi againn i Leabharlann Bhaile Bhlainséir ar an 13 Samhain, nuair a chuireamar críoch le Bliain na Gaeilge lenár gceiliúradh ‘Blas Baile Bhlainséir’.

Ba lá lán Ghaeilge é le scéalta, códáil, iógart reoite agus fiú aonrothach ina measc!

Thosaíomar ag 9:45am ar an maidin, nuair a tháinig Múinteoir amháin agus seachtar daltaí ar cuairt chugainn ó Choláiste na Tulchann. Bhí an dream ag glacadh páirt sa feachtas ‘Gaeilge 24’ linn, agus d’fhan siad sa Leabharlann don lá ar fad chun cabhair a thabhairt dúinn.

Ag 10am, tháinig níos mó ná 210 daltaí ó bhunscoileanna áitiúil chun éisteacht le scéalta Niall de Búrca. Is scéalaí den scoth é, ón Gaillimh, agus bhíomar uilig sna tríthí ag éisteacht leis. Chualamar faoina deartháir, agus faoin taithí atá aige mar léitheoir.

Ag 11:30am, chuireamar tús lenár Tráth na gCeist. Bhí cúig scoileanna ag glacadh páirt; Scoil Phádraig, Gaelscoil an Chuilinn, Scoil Chiaráin, Scoil Oilibhéir agus… Bá comórtas an-chóngarach í, fiú le ceist réitigh, ach sa deireadh, bhí an bua ag Scoil Chiaráin agus Scoil Oilibhéir le chéile. Mar sin, beidh na foirne, agus a ranganna, ag teacht ar ais chugainn le haghaidh turas spesialta sa todhchaí.

Bhí an t-Acadamh um Cóid linn ag 1:30pm, chun cúrsa códáil a thógáil do lucht Choláiste na Tulchann. Bhí an-chuid obair á dhéanamh acu le chéile – uilig i nGaeilge. Bhí siad ag foghlaim conas cluichí difriúla a cruthu ar an ríomhaire – Magic 8 Ball san áireamh!

Nuair a bhí an códáil ag dul ar aghaidh, bhí Fearr Grinn le Gaeilge líofa anseo, gléasta in éadaí bán dearg, le spéaclaí ollmhór. Bhí Giggles anseo ó 2pm – 5pm, ag cuir an craic isteach i bhfoghlaim na Gaeilge le pupéid, balúin agus draíocht. Thaitin sé go mór le chuile duine sa leabharlann – daoine óga, daoine fásta, agus fiú foireann na leabharlainne, a raibh an tógtha leis na balúin a bhí á dhéanamh aige!

Ciara agus Giggles

Ciara agus Giggles

Idir 4pm – 6:30pm, bhí dhá cheardlann againn le Susan Boyle. D’fhoghlaim muid conas Iógart Reoite a dhéanamh, ach i gcaoi thar a bheith difriúíl – bhaineamar úsáid as oighir tirim! Ba ceardlann spraíúil agus blasta í, agus bhaineamar uilig sult as an Iógart Reoite le milseáin, seacláid, subh, agus rudaí deasa eile san áireamh.

Iógart Reoite

Iógart Reoite

Thosaidh an eachtra deireanach ag a 7pm, agus bhíomar béaloscailteach agus tógtha le Roberto Fanzini, ó Deartháireacha Fanzini, a chuir seó sorcas iontach greannmhar is fíor craiceáilte i láthair d’óg is aosta, le lámhchleasaíocht, aonrothac, agus jócanna go leor.

Fanzini Brothers

Fanzini Brothers

Le Aoife Carberry, Leabharlann Bhaile Bhlainséir