Fingal Libraries Development Plan 2017 – 2021: Consultation Process

Fingal Libraries
by Fingal Libraries on March 22, 2017.

Fingal Libraries Development Plan 2017 – 2021: Consultation Process Fingal County Council has started work on its Libraries Development Plan 2017 – 2021. It is a great opportunity for the Council to make a public statement about the development of libraries in the County over the next five years. Please share your views about our libraries with us by […]

Fingal Libraries Development Plan 2017 – 2021: Consultation Process

Fingal County Council has started work on its Libraries Development Plan 2017 – 2021. It is a great opportunity for the Council to make a public statement about the development of libraries in the County over the next five years. Please share your views about our libraries with us by completing the survey on the homepage of the Council’s website at www.fingal.ie

The survey can be accessed here.

Plean Forbartha Leabharlann Fhine Gall 2017 – 2021: Próiseas Comhairliúcháin

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Fhine Gall leis an obair ar an bPlean Forbartha Leabharlann 2017 – 2021. Is deis iontach í seo don Chomhairle chun ráiteas poiblí a dhéanamh faoi fhorbairt na leabharlann sa Chontae sna cúig bliana eile amach romhainn. Iarraimid ort do chuid tuairimí féin faoi na leabharlanna a roinnt linn tríd an suirbhé atá ar leathanach baile na Comhairle a chomhlánú ag www.fingal.ie